Masalih – Manslahat, kepentingan

Masalih mursalah – Kepentingan umum

Cth: Kita mesti menunjukkan sikap yang selalu mendahulukan masalih dakwah, selagimana tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam

Advertisements